نوشته‌ها

کانه آهن و ارتباط آن با فلز آهن

 

کانه آهن و ارتباط آن با فلز آهن در اکثریت مابین پوسته ی زمین می توان کانه های آهن را یافت این روزه آهن ها از کاربرد بسیار زیادی برخوردارند.در مناطقی مانندتورپاخلو در شمال شرق ماه نشان و تقريبا در 50 کيلومتري غرب زنجان واقع است. در اين منطقه و در مناطق همجوار کانه زايي هاي متعدي از آهن وجود دارند. کانه زايي آهن تورپاخلو بصورت توده اي و رگه اي در سنگ هاي ميزبان کربناته حادث شده است.باماهمراه شوید تا با کانه سنگ و ارتباط آن با سنگ بیشتر اشنا شویم.

بقیه مطلب در ادامه مطلب

ادامه مطلب