نوشته‌ها

ضایعات الکتریکی شامل چه چیز هایی است؟

امروزه با پیشرفت علم و فناوری همچنین ضایعات الکتریکی نیز بیشتر و بیشتر می شود و در خانه و بیرون از خانه بیشتر از نیمی از درصد که ما با وسایل سروکار داریم الکتریکی هستند،وبا اتمام عمر مفید این گونه وسایل به ضایعات الکتریکی تبدیل می شوند .

بقیه متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب