نوشته‌ها

روش از بین بردن ضایعات الکتریکی

خب باید ضایعات را از بین برد بگونه ای که با کم ترین هزینه و البته با مضرات کمتر که هیچ گونه خطری محیط را تحدید نکند که بنظر من بهترین روش ان بازیافت است در بازیافت محیط کمتر اسیب دیده و نیز ضایعات بازیافت شده دوباره به کالا تبدیل شده و به دست مصرف کنندگان می رسد اگر بازیافت نبود باید ضایعات را دفن می کردیم که این هم خاک را با سمی بودن خود ویا نداشتن قابلیت تجزیه الوده می کرد بازیافت این گونه وسایل و یا دیگر وسایل صرفه جویی را بیشتر می کند.

بیقه متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب