نوشته‌ها

بازیافت زباله های آهنی

 

زباله هایی که بازیافت می شوند و از آنها انواع های زیادی وسایل فلزی و اهنی تولید می شوند از همین اهن های دور ریختنی است که این کار نیز باعث میشود در تولید آهن و استخراج آن صرفه هایی رخ دهد

بقیه متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب