تعریف تیر آهن

تعریف تیر آهن از مهمترین خطوط صنعت ساختمان است. میزان استفاده از این محصول به قدری زیاد است که حتی کوچکترین تغییر در قیمت تیر نیز باعث تفاوت چشمگیر هزینه های اجرا می شود. انتخاب صحیح چنین کالای مهمی تأثیر عمده ای در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت پروژه خواهد داشت. شرکت علی عبدی بزرگترین بنگاه فروش و خرید ضایعات در تهران میباشد. واسه یافتن خریدار ضایعات به لینک اشاره شده مراجعه کنید.

تعریف تیر آهن

در اینجا چند نکته مهم برای خرید تیرآهن آورده شده است:

فروش تیر آهن به دو روش  شاخه و کیلوگرم تقسیم می شود.
پرتوی ترین نوع پرتوها 14 ، 16 و 18 است.
برندهای کرمانشاه ، ذوب آهن ، فیکو ، آرین ، یزد و بناب مهمترین تولید کنندگان تیرآهن هستند.

امکانات Iron برای خرید تیرآهن بصورت آنلاین شامل موارد زیر است:

برای تمام مارک های داخلی مجوز و جداول استاندارد اجباری را به پیمانکاران و صادر کنندگان ارائه دهید.
خدمات دیگری مانند برش تیر به طول مورد نیاز مشتری از طریق برش گاز و CNC را ارائه دهید.
تولید کندوی CPE